Sale
  • Santa Cruz SC Drip Team

Santa Cruz SC Drip Team

$59.00

  • Santa Cruz SC Drip Team deck
  • 29.9 x 7.25 inch
  • 13 inch wheelbase
  • 7 ply maple